در صورتی که قبلا ثبت نام شما با موفقیت انجام شده باشد می توانید از طریق کد رهگیری وضعیت کارت خود را مشاهده نمایید.
پیگیری ثبت نام کارت یار طبیعت