• نکات مهم پیش از شروع ثبت نام:
  • •درصورت ورود نادرست اطلاعات هویتی خود مطابق با کارت ملی و شناسنامه مسئولیت عدم صدور کارت هوشمند بر عهده فرد ثبت نام کننده می باشد.
  • •مدت زمان ارسال کارت از 30 تا 90 روز مطابق استان و شهر محل سکونت فرد ثبت نام کننده متغیر می باشد.
  • • کلیه کارت ها از طریق پست بسته بندی و درب منزل افراد تحویل داده می شود.
  • • کد ملی بایستی به صورت 10 رقمی وارد گردد و تاریخ تولد به صورت روز، ماه و سال درج گردد.
فرم ثبت نام کارت هوشمند عضویت