این ستاد، بصورت تشکیلاتی منسجم با اصول و روشهای متفاوت از گذشته، در راستای اهدافِ عالیِ خود با نام "ستاد مردمی پیشگیری از جرم" بازتاسیس گردیده و طبق بند د ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و بند دوم ماده 13 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 20/07/1387 مجلس شورای اسلامی) و با رعایت و حفظ حدود قوانین جاری کشور(از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون امر به معروف و نهی از منکر و ...) و عدم مداخله در آنها، فعالیت خود را با رویکرد جدید ادامه خواهد داد.

از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند این‌ها قرار دادیم، کار متوقف مانده است... اگر متوقف نمانده است، کُند پیش رفته است، اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش می‌برند.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان، 29/11/1393

اهداف ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به شرح زیر می باشد:

  • تأسیس بزرگترین تشکل مردمی (شبکه اجتماعی) قوه قضائیه با قابلیت نقش‌آفرینی برای آحادِ و اقشارِ جامعه، در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در راستای پیشگیری از وقوع جرم.
  • جلب مشارکت عامۀ مردم و انسجام بخشیدن به تلاشهای مردمی و نهادهای مدنی کشور، برای اصلاح جامعه.
  • تعمیق امنیت و تضمین سلامت اخلاقی، اجتماعی در مقیاس جغرافیای انسانی کشور، با مسئول ساختن غیرمستقیم مردم در تأمین و پایداری امنیت.
تعهد نامه

اینجانب ضمن تائيد صحت اظهارات، متقاضي عضويت و فعاليت به صورت افتخاري در ستاد مردمي پيشگيري از وقوع جرم ميباشم آئين نامه اجرایی ستاد و ضوابط آنرا پذيرفته و متعهد مي شوم زير نظر مسئولين مربوطه فعاليت نموده و تخلفی از بنده در زمینه همکاری با ستاد از جمله سوء استفاده از نام قوه قضائیه، دادگستری و... صورت نپذیرد. همچنین با اجراي قوانين و مقررات پیشگیرانه در سالم سازي جامعه بكوشم و از اقدامات خودسرانه و غيرقانوني پرهيز نمايم. هدف اساسي من ترويج اصول اسلام ناب محمدي (ص) و مبانی پیشگیری از وقوع جرم در جامعه می باشد و از دخالت دادن افكار و اعتقادات سياسي و حزبي در فعالیت ها پرهيز نموده و ملتزم به اصل ولايت مطلقه فقيه ، قانون اساسي و شرع مقدس می باشم .