پنل کد معرف کارت یارطبیعت
نکات قابل توجه
  • -از طریق ورود به پنل کد معرف تعداد افرادی که با کد کد معرف و یا لینک اختصاصی شما ثبت نام می نمایند قابل مشاهده می باشد.
  • -لیست واریز کارمزد های هر سری ثبت نام و کد کد معرف و لینک اختصاصی ثبت نام شما درپنل قابل دسترسی می باشد.
  • -فرم های مورد نیاز و محتوی پیشنهادی جهت درج در کانال ها،صفحات اینستاگرام و ... برای شما در پنل قرارداده شده است.