جهت مشاهده و استفاده از قابلیت های کارت یار طبیعت باید از طریق فرم زیر و با همراه داشتن کد ملی و کد عضویت درج شده بر روی کارت یار طبیعت وارد سایت شوید.
ورود به داشبورد منابع طبیعی
اطلاعیه های ستاد یارطبیعت کشور
Awesome Image

آخرین اخبار

  • 1-کلیه افرادی که تا تاریخ 97/09/01 کارت هم یار طبیعت ثبت نام نموده اند و کارت خود را دریافت نکرده اندجهت پیگیری کارت خود از طریق تلگرام برای@hamyarcard پشتیبان صدورکارت،تاریخ ثبت نام و کدرهگیری ثبت نام را اسال نمایند.
  • 2-در صورتی که در یکی از استان های سیستان و بلوچستان،کرمان،خراسان جنوبی،همدان،گیلان،آذربایجان غربی،مرکزی،ایلام،قم،سمنان هستید جهت دریافت گروهی کارت های همیارطبیعت ثبت نام شده و دریافت کارمزد توزیع با آی دی @hamyarcard ارتباط برقرار نمائید.

اطلاعیه های مهم ثبت نام

  • 1-درصورتی که در مراحل ثبت نام کارت دچار مشکل شده اید و مبلغ از حسابتان کسر و به حساب بازنگشته است با شماره 0212318 مرکز امداد مشتریان تماس حاصل فرمائید.

پیگیری ثبت نام

مراحل توزیع کارت ها

  • 97/09/01-96/12/01 چاپ و توزیع شده است
  • 97/09/02-97/11/23 در حال توزیع...
  • 97/۱۱/۲۹-97/11/23 ارسال برای چاپ
  • در صورتی که مطابق با جدول بالا و براساس تاریخ ثبت نام ،وضعیت کارت چاپ و توزیع شده درج شده و کارت خود را دریافت ننموده اید جهت پیگیری کارت خود به اداره کل منابع طبیعی استان محل سکونت دفتر ترویج یا یگان حفاظت مراجعه نمایید.